مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21743 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:15

توفيق يعني چه؟ براي كسب آن چه كنيم؟
وفيق به معناي اعم موفقيت در هر امري را گويند و معناي خاص آن موفقيت در جهت نيل به كمال نهايي. يعني قرب الي الله و همنشيني با اولياي خاص الهي است. رسيدن به چنين آرمان بلند و گران سنگي در گرو تلاش و جهادي پر دامنه و دراز آهنگ است. بدون شك مبارزه جدي و بي امان با هواها و خواهش هاي نفساني، بيرون راندن حب دنيا و تعلقات دنيوي از دل، عبوديت مطلقه پروردگار، پالودن نفس از رذايل و آراستن آن به فضايل، تهجد و شب زنده داري و توسل و استشفاع به اولياي گرام الهي و... همه ره توشه هاي اين سير خدايي است. از طرف ديگر برنامه ريزي واقع بينانه و جديت در اجراي آن شرط لازم توفيق است. {Sنازپرورده تنعم نبرد راه به دوست # عاشقي شيوه رندان بلاكش باشدS}

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.