مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21748 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در صورت مخالفت پدري با اشتغال دخترش، چه بايد كرد؟
نگراني پدرتان ريشه در شفقت و دلسوزي ايشان در حق شما دارد. بنابراين برخورد شما نيز در اين موضوع بايستي با توجه به اين نكته باشد. اگر بتوانيد محيط كاري پيدا كنيد كه مختص خواهران باشد و يا محيطهاي سالم ديگري كه نگراني پدر را كمتر نمايد، كار شايسته اي است. اميد است با نيت خير شما در اين مسأله و مشورت و گفت وگوي سازنده با پدر بتوانيد موافقت ايشان را حاصل كنيد. در غير اين صورت با توجه به همه جوانب موضوع، صلاح شما در اطاعت از پدرتان مي باشد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.