مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21754 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

پدر و مادرم نماز نمي خوانند چگونه آنها را راهنمايي كنم؟
مسأله احترام به پدر و مادر مقوله اي جدا از دفاع ازحق و اعتراض منطقي و معقول به اعمال خلاف والدين است. بنابراين اگر فرزند مورد ستم آنان قرارگيرد حق دفاع از خود و اعتراض به والدين يا شكايت از آنان را دارد ولي حق توهين و بي احترامي ندارد. امر به معروف ونهي از منكر در مورد هر كسي واجب است. ولي بايد با شرايط خاص خود انجام گيرد. فرزند با رعايت احترام، رفتاري جذاب و زباني سازنده و منطقي مي تواند والدين خود را نصيحت كند. براي دعوت پدر و مادر به نماز، بايستي با زباني نرم و همراه با مهر و محبت با آنان سخن گفت. اهميت نماز را بيان كرد. در اين زمينه از كساني كه داراي نفوذ بر پدر و مادر هستند كمك بگيريد. شما تلاش خود را در اين زمينه آغاز كنيد خداوند يار و مددكارتان خواهد بود. مهمترين ابزار در اين زمينه دعوت عملي است شما سعي كنيد با كار بر روي خواهران و برادران خود فضاي نماز را در خانه ايجاد كنيد. مسلماً پدر و مادر نيز به دنبال اين فضا حركت خواهند كرد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.