مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21789 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:824

تزكيه و تهذيب نفس چيست؟
تزكيه نفس و تهذيب آن داراي مراتبي است: {Tمرتبه اول:T} پرهيز از محرمات و عمل به واجبات است؛ اين مرحله ضروري و واجب است. {Tمرتبه دوم:T} كسب كمالات نفساني و صفات متعالي اخلاقي و مبارزه با رذايل نفساني و صفات مذموم است. اين مرحله از نظر فقهي واجب نيست؛ ولي از نظر علماي اخلاق و سير و سلوك واجب است. البته تزكيه نفس مراتب بالاتري نيز دارد كه همانند مرتبه دوم مي باشد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.