مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21818 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چگونه معاشرت و برخورد خوبي با دوستان داشته باشيم؟
در اين رابطه رعايت چند نكته خوب است: 1- انسان بكوشد خوبي هاي افراد را مورد توجه قرار دهد و كژي هاي آنان را در رابطه با خود حتي الامكان به فراموشي سپارد. 2- آنچه را براي خود دوست دارد براي ديگران نيز بپسندد و آنچه بر خود مكروه مي دارد بر آنان نيز نپسندد. 3- بدي هاي آنان راهمواره به خوبي پاسخ گويد. براي آگاهي بيشتر به دعاي مكارم الاخلاق و نيز به كتب اخلاقي مراجعه فرماييد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.