مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21821 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دوستي دارم كه با پسرها حرف مي زند و من نصيحتش مي كنم آيا دوستي ام راادامه دهم؟
چنانچه در صدد ارشاد او هستيد دوستي شما اشكالي ندارد؛ ولي اگر احتمال مي دهيد كه انحرافات او در شما نيز تأثير كند و خداي نكرده شما را نيز آلوده سازد، ارتباط خود را با او قطع كنيد و با شخص سالمي دوست شويد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.