مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21823 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آياحالات و رفتار والدين به هنگام آميزش و در دوران بارداري، بر روحيات فرزند تأثير دارد؟
براساس پاره اي از روايات وارده از ائمه هدي(ع) حالات و رفتارهاي والدين به هنگام آميزش و در دوران بارداري، تأثير زيادي بر روحيات فرزند دارد. اين مطالب از نكات ارزنده و مهم تربيتي اسلام است كه پيش از رشد علمي بشر، به آساني ريزترين و پيچيده ترين مسائل مؤثر در شخصيت افراد را بيان نموده و آنان را در جهت ساختن نسلي بهتر راهنمايي كرده است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.