مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21824 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ميزان سنجش خوف و رجا چيست؟
معيار سنجش آن دو در كيفيت تنظيم رفتار آدمي است؛ يعني، رجا و اميدواري به فضل خدا، باعث نشود كه انسان بيم گناه و عقاب الهي را از دست دهد و خوف باعث نوميدي و مانع توبه و بازگشت به سوي خدا نشود. در اين صورت خوف و رجا در درون انسان به توازن مطلوب رسيده است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.