مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21825 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

كتمان گناه و فرق آن با دورغ چيست؟
كتمان گناه معناي سلبي دارد؛ يعني، انسان از آن سخن نگويد و بدان لب نگشايد. ولي دروغ جنبه ايجابي دارد؛ يعني، سخني باطل و نادرست بر زبان راندن. البته چه بسا ممكن است انسان براي پوشاندن و كتمان يك گناه، سخن به دروغ گويد و در اين صورت گناهي را با گناهي ديگر كتمان كند. ليكن حقيقت كتمان اين نيست، بلكه در صورت مزبور، خطا در روش كتمان رخ داده است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.