مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21851 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

وظيفه ما و رفتار ما با سادات چگونه بايد باشد؟
دوست داشتن آنها و حفظ احترامشان به خاطر انتساب به پيامبر اكرم(ص) بسيار خوب و پسنديده است. كساني كه اموالشان متعلق خمس شده است بايد نصف آن (سهم سادات) را به سيد فقير بدهند. البته بهتر است اين كار با هماهنگي نماينده مرجع تقليد صورت بگيرد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.