مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21855 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه افراد بي نماز و بي هدف را ارشاد كنيم؟
بايد در اين گونه موارد مراتب امر به معروف و نهي از منكر رعايت شود؛ يعني، ابتدا بايد از راه تذكر شروع كنيد و بهتر است براي ترغيب و تشويق آنان به نماز، فوايد و آثار آن و عواقب سوء دنيوي و اخروي ترك آن را براي آنها بيان كنيد و بعضي از كتاب هايي را كه در اين زمينه نوشته شده به آنان معرفي كنيد؛ مثل كتاب: 1- پرتوي از اسرار نماز،محسن قرائتي 2- هزار و يك نكته درباره نماز،حسين ديلمي 3- جلوه هاي نماز در قرآن و حديث،احمد صادقي اردستاني 4- ترجمه اسرارالصلوة،شهيد ثاني همچنين آنان را براي رفتن به مساجد و مجالس مذهبي تشويق و ترغيب كنيد. در بعضي موارد نيز اگر كناره گيري و يا قهر كردن مؤثر باشد، مي توانيد از اين راه وارد شويد و اگر هيچ يك از اين امور تأثيري نداشت از راه پرخاش و تندي كردن وارد شويد و اگر هيچ يك از اينها در آنان تأثير نكرد، بر شما تكليفي نيست.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.