مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21856 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

يك مسلمان خوب چه ويژگيهائي بايد داشته باشد؟
مسلمان خوب كسي است كه در همه ابعاد (علمي، عملي و اخلاقي) رشد كند و همه استعدادهاي خود را شكوفا ساخته و به طور متوازن و هماهنگ به كمال برساند. و اوقات خويش را يكسره در جهت كسب رضاي خدا و تقرب به او صرف كند. از طرف ديگر بايد توجه داشت كه عبادت در اسلام صرفاً نماز و روزه نيست، بلكه ايفاي نقش مثبت اجتماعي در حد امكان، فضيلت و عبادت بوده و از واجبات مسلم شرعي به حساب مي آيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.