مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21857 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

اگر كسي در سراشيبي مرگ است و گناهان زيادي مرتكب شده كه توان جبران آن گناهان را هم ندارد، آيا توبه اش مقبول است؟
او مي تواند توبه كند؛ زيرا حقيقت توبه پيشماني از گناه و تصميم به ترك آن است قضا و كفارات را نيز با عزم جدي آغاز كند و هر مقدار را كه توانست انجام دهد در صورت دارا بودن امكانات مادي وصيت به انجام آن از طريق ما ترك كند. و اگر توانايي آن را هم نداشته باشد، استغفار كند كه خداوند ارحم الراحمين است. البته بايد توجه داشت كه در صورت دارا بودن پسر بزرگ قضاي نماز هايش بر او واجب مي شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.