مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21859 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چگونه مي توانم خودم را هر چه بيشتر به خدا نزديك تر كنم؟
هم ترين راه تكامل و قرب ربوبي اطاعت از فرمان هاي الهي و اجتناب از نواهي او است؛ ليكن فرمانبرداري از خداوند نيز مراتبي دارد: الف) قرب فرائض كه گام اول است و آن انجام واجبات شريعت و اجتناب از معاصي است. ب ) قرب نوافل و آن انجام مستحبات به ويژه نماز شب و خودداري از مكروهات است. ج ) مرحله سوم خودداري از هر چه غير خدايي است و اشتغال قلب و فكر و عمل به آنچه محبوب خدا است. هم چنين پالايش نفس از رذايل و آراستن آن به فضايل است. براي آگاهي بيشتر ر . ك: 1- چهل حديث،امام خميني 2- آداب الصلاة،امام خميني 3- اسرار الصلاة،ميرزا جواد ملكي تبريزي 4- گام هاي عملي در اخلاق اسلامي،مهدوي كني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.