مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21860 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه مي توان محبت ديگران رابه خود جلب كرد؟
{A{/Bإِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ اَلرَّحْمنُ وُدًّا{w1-10w}{I19:96I}/}A}؛ {Mكساني كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام دهند خداوند براي آنان محبتي در دل ها قرار خواهد دادM}، {V(مريم، آيه 96)V}. از روايات به دست مي آيد كه رعايت اموري چند موجب جلب محبت ديگران است از جمله: 1- دين داري، 2- افتادگي و تواضع، 3- بخشندگي، 4- خوشخويي (چهره شاد و روي باز)، 5- مهرباني و اظهار دوستي به ديگران، 6- دل بركندن از آن چه مردم دارند (طماع نبودن)، 7- رعايت انصاف در معاشرت با ديگران، 8- كمك مالي به ديگران در سختي و خوشي (مانند قرض دادن)، 9- وفاداري. براي آگاهي بيشتر ر.ك: ميزان الحكمه، ج 1، احاديث 3045 - 3060 .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.