مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21862 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

راه از بين بردن كينه و رذايل اخلاقي چيست؟
در رابطه با هر يك از مفاسد اخلاقي دو جهاد عمده بايد كرد: {Tالف) جهاد علمي؛T} در اين راستا بايد مفاسد و زيان هاي دنيوي و اخروي هر مفسده به خوبي شناخته شود؛ مثلاً شخص كينه ورز بداند كه در اين دنيا نزد همه منفور خواهد شد و در آخرت نيز عذاب بزرگي در انتظار او است. {Tب ) جهاد عملي؛T} به اين معنا كه با عزم راسخ و جدي، سعي در ريشه كن كردن آن مفسده از بوستان نفس باشد. يكي از راه هاي عملي در اين باره «تمرين به ضد» است؛ مثلاً انسان كينه ورز همواره به ديگران خوبي كند؛ به ويژه نسبت به كساني كه در دلش از آنان كينه دارد، با خوبي بيشتري رفتار كند و به خويش تلقين كند كه آنها انسان هاي خوبي هستند. هم چنين با آنان رفت و آمد، معاشرت و دوستي ورزد. اگر اين كار تا حدي استمرار يابد به تدريج آن شجره خبيثه ريشه كن شده و صفات عاليه انساني جانشين آن مي شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.