مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21867 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چه كار كنيم تا مسلمانان به تعاليم اسلام اهتمام جدي داشته باشند؟
اين طور نيست كه تعاليم اسلامي در زندگي و رفتار مردم مسلمان محسوس نباشد؛ بلكه بسياري از شيوه هاي رفتاري جامعه، تحت تأثير تعاليم اسلامي شكل گرفته است. زماني تأثير اسلام بر زندگي را مي توان به دقت شناخت كه بتوان همان جامعه را منهاي اسلام مورد توجه قرار داد، ليكن چنين چيزي ممكن نيست. البته بايد توجه داشت كه عموم مردم وضعيت متوسطي دارند و نمي توان وضع ايده آلي را در اين رابطه انتظار داشت؛ ليكن براي هر چه بهتر شدن آن بايد تلاش كرد. در اين باره بايد چند حركت را به طور جدي سامان داد: 1- جهاد علمي و ارتقاي سطح دانش و بينش ديني خود، 2- سعي بليغ در جهت خودسازي، 3- تلاش در جهت بالا بردن سطح آگاهي هاي ديني جامعه، 4- مبارزه با انحراف و گسترش دادن فضاي معنوي و برنامه هاي سازنده در جامعه.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.