مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21891 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

حسادت و غبطه خوردن چه تفاوتي باهم دارند؟
«حسادت» به معناي اين است كه انسان از اين كه ديگري داراي نعمتي است، ناخرسند باشد و آرزوي زوال آن را از وي كند؛ چه خود نيز داراي آن نعمت باشد يا نباشد. اما «غبطه» ناراحتي از كاميابي ديگران و آرزوي زوال آن نيست؛ بلكه افسوس از آن است كه چرا خود فرد داراي چنان موهبتي نيست و آرزو كند كه او هم اين نعمت را داشته باشد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.