مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21897 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:12

دعا يعني چه و بهترين خواسته و دعا از خداوند چيست؟
دعا؛ يعني، خواستن هر چيزي كه انسان به آن نياز دارد و اين شامل همه چيز مي شود. حتي چيزهاي كوچك را هم از خدا بخواهيد؛ اما بهترين خواسته از خداوند خود خداوند است؛ زيرا اگر انسان خدا را بخواهد همه چيز را خواهد داشت؛ اما اگر همه چيز را بخواهد و به دست آورد و قرب الهي را نداشته باشد در واقع چيزي ندارد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.