مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21898 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

شرايط قبولي اعمال را بيان فرماييد؟
گر ما درك كنيم كه در محضر خدا هستيم و همه عالم محضر او است و او از همه چيز به انسان نزديك تر است و... پس نه تنها آنچه مي گوييم مي شنود؛ بلكه حضرت احديت آنچه را كه از قلب مي گذرد مي داند. نكته ديگر اين كه شرايط قبولي اعمال عبارت است از: الف) نيت خالص، ب ) تقوا در امور و پرهيز از گناهان، ج ) همراهي عمل با علم و يقين، د ) عمل را صحيح انجام دادن، ه ) محبت و ولايت اهل بيت(ع) . نشانه هاي قبولي عمل نيز عبارت است از: الف) شامل شدن توفيق الهي بر اعمال خير، ب ) داشتن حالت توجه و انابه در عبادات و... .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.