مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21903 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چگونه مي توان گناهان گذشته را جبران كرد؟
اولاً؛ بايد توجه داشته باشيد كه انسان در هر حال نبايد از درگاه خداوند متعال نااميد شود؛ زيرا يأس از درگاه الهي خودش از گناهان بزرگ است و ثانياً؛ هر گناهي با توبه واقعي بخشيده مي شود. البته توبه هر گناهي به حَسَب خودش مي باشد، مثلاً كسي كه در اثر بي توجهي مقداري از نمازها يا روزه هايش را ترك كرده، توبه اش علاوه بر استغفار، قضاي اين اعمال است. هم چنين اگر مالي از كسي غصب يا تلف نموده، توبه اش به راضي كردن صاحب مال است. بلي اگر غيبت كسي را كرده باشد، در صورتي كه گفتن به او باعث ضرر مهمي يا فساد مهمي مثل خونريزي و زد و خورد مي شود؛ در اين صورت لازم نيست به او بگويد؛ بلكه كفاره اش اين است كه هر وقت يادتان مي آيد، براي او از خدا طلب مغفرت كنيد. به هر صورت همه گناهان قابل جبران و توبه است و خداوند نيز توبه واقعي را مي پذيرد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.