مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21935 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:11

چه كنيم كه چهره مان با نور ايمان جذابيت پيدا كند؟
اگر كسي اهل ايمان شد، آثار آن در چهره اش هويدا مي شود؛ ولي اگر كسي تنها به قصد نوراني شدن و جذابيت به دنبال ايمان برود، راه را گم خواهد كرد؛ چون به دنبال خودپرستي است نه خداپرستي. در هر صورت وضوي شاداب گرفتن، نماز اول وقت و نماز شب خواندن و ... چهره را نوراني و جذاب مي كند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.