مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21941 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

در مورد عرفان توضيح دهيد.
عرفان در لغت به معناي شناخت و در اصطلاح شناخت شهودي پروردگار را گويند كه از طريق تهذيب نفس و صفاي باطن حاصل مي شود. در اسلام عرفان و طي مدارج سلوك عرفاني مطرود نيست بلكه آنچه مطرود است جريانات جاهلانه انحرافي و صوفيانه است كه با ظاهر و احكام شريعت به مخالفت برخاسته و با طي برخي از راه هاي نه چندان درست خود را واصل به درياي معرفت پنداشته و ادعا مي كنند كه ديگر آنان را حاجتي به رعايت احكام دين مقدس اسلام نيست. بنابراين عرفاني چون عرفان امام خميني(ره) كه از طريق رياضات شرعي و با تكيه بر علوم و معارف مقدس دين به دست آمده و در تمام مراحل سير وسلوك حافظ و پاسدار احكام دين مبين است و از يكسو نگري و تك بعدي بودن دور است بسيار خوب و پسنديده مي باشد. عرفان اسلامي ريشه در متون و بنيان هاي دين دارد و از عالي ترين فرآورده هاي آن به حساب مي آيد. براي اطلاع بيشتر از عرفان و عرفا به منابع زير مراجعه كنيد: 1- عرفان اسلامي،حسين انصاريان 2- انسان و قرآن،آيت اللَّه حسن زاده آملي 3- مجموعه مقالات،آيت اللَّه حسن زاده آملي 4- رساله نظام احسن،آيت اللَّه حسن زاده آملي 5- نامه ها و برنامه ها،آيت اللَّه حسن زاده آملي 6- رساله لقاءاللَّه،آيت اللَّه حسن زاده آملي 7- تصوف و عرفان،عميد زنجاني 8- فلسفه عرفان،يثربي 9- شعله هاي عرفان،نواب 10- عرفان و حماسه،جوادي آملي مسلماً عرفان مثبت از جلوه هاي ممتاز و ارزشمند دين است و مي تواند خود راهي براي تبليغ دين و بيان حقايق آن باشد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.