مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21944 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

از عجب و خود برتربيني چگونه مي توان رهايي يافت؟
ريشه غرور و خودبيني عدم شناخت صحيح و كافي از خداوند و نيز عدم شناخت انسان از خودش است؛ زيرا اگر به اين نكته توجه شود كه انسان يك موجود ممكن و ضعيفي است كه از خودش چيزي ندارد و آن قدر ضعيف است كه در قرآن هيچ موجودي با صفت ضعف ياد نشده مگر انسان: {H{/Bخُلِقَ اَلْإِنْسانُ ضَعِيفاً{w7-9w}{I4:28I}/}H}، {V(نساء،آيه 28)V}. از طرف ديگر اگر عظمت پروردگار عالم و اين كه هر چه هست از اوست روشن شود ديگر جايي براي غرور و عجب باقي نمي ماند؛ چون مي فهمد كه اگر علمي و دانشي دارد از اوست و ابزار درك و فهم آن علم را خدا داده است و اگر قدرتي دارد از اوست و اگر عبادت و نيايشي مي كند آن هم به توفيق اوست و... و نيز اگر بدانيد كه خداوند با اندك، اشاره اي مي تواند همه اين سرمايه ها و قدرت ها را از انسان سلب كند و بگيرد هميشه خودش را بدهكار او مي بيند و عجب و غرور را از وجود خويش دور مي كند. البته رسيدن به اين مرحله از معرفت، كار ساده اي نيست و مجاهده با نفس لازم دارد. دقت در آيات قرآن، سرنوشت انسان هاي مغرور، (چون شيطان، قارون، فرعون ها و...) و نيز دقت در روايات و تاريخ اسلام، كمك خوبي براي شناخت راه درست و مبارزه با اين صفت رذيله است. براي مطالعه بيشتر ر.ك: 1) معراج السعادة،مرحوم نراقي 2) قلب سليم،شهيد دستغيب البته ممكن است موضوع حب ذات با عجب اشتباه گرفته شود بنابراين با مطالعه بيشتر و دقت در درون بايستي موضوع را دقيقاً شناسايي كرد. عجب آن است كه آدمي مفتون نظرات و اعمال خويش باشد و هيچ ضعفي در آن نبيند. اين خصلت زمينه ساز تكبر است. از جمله توصيه هاي عملي كه در علاج عجب مؤثر است * تأمل در سرنوشت گذشتگان و نظر به آثار آنها (قصرها و كاخ هاي ويران شده، بدن هاي پوسيده و ....) * زيارت اهل قبور بويژه كساني كه از برتري بر ديگران برخوردار بودند و تأمل در پايان كار آنها. * تواضع عملي در رفتار (پيامبر(ص) روي زمين مي نشستند و با بردگان غذا مي خوردند و با كودكان بازي مي كردند). * پرهيز از پوشيدن لباس هايي كه موجب فخر و كبر مي شود. * چون علت عجب جهل است درمان آن نيز جز علم نيست، پس در هر نعمتي بايستي به معطي و منبع مطلق آن توجه داشت تا موجب عجب نگردد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.