مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21946 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چگونه مي توان با دوست حسود رفتار كرد؟
{Sآسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است # با دوستان مروت با دشمنان مداراS} اين اصل را بايستي همواره مد نظر داشت كه هيچ دو انساني باعث نمي شوند كه از هر نظر با يكديگر برابر باشند و هيچ تفاوت سليقه و رفتاري در بين آنان نباشد. خردمندترين انسان ها كساني هستند كه با همه زندگي مي كنند و در روابط دوستانه خود مدارا و مروت دارند و البته سعي در اصلاح رفتار ديگران مي كنند. اين سعي بايد از طريق مناسب، زبان نرم و ارشاد به حقيقت باشد. در مورد نحوه تذكر به دوست بهترين راه روش غيرمستقيم است. مانند دادن كتاب درباره حسادت و در مواردي نيز تذكر دوستانه بسيار مفيد است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.