مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22019 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

دچار بيماري حسادت هستم، چگونه از اين مشكل رهايي يابم؟
در آغاز از اين كه درد را خوب شناخته و به فكر علاج هستيد خوشوقتيم و از اين بابت به شما تبريك مي گوييم؛ زيرا چه بسا بيماري در وجود آدمي ريشه دوانيده باشد ولي خود را سالم بپندارد. شرط اول درمان شناخت بيماري است و شما بحمداللَّه آن را خوب شناخته ايد. درمان خصلت حسد دوركن اساسي دارد : ركن اول آن شناخت حسد و ابعاد و نتايج آن در دنيا و آخرت است. ركن دوم عمل و اقدام است. در مقوله اول بايد اين نكته را كه «حسد جز زيان محسود چيزي دربر ندارد» را خوب درك نمود. حسد نه تنها زياني براي محسود (مورد حسد واقع شده) ندارد بلكه به نفع اوست؛ زيرا كه حسادت ديگران نوعا موجب غيبت او يا تهمت به او مي گردد. (و حتي گاه به مراحلي بالاتر) و اين كار موجب از بين رفتن گناهان او و به دوش كشيده شدن آنها توسط حسادت كننده مي گردد. انسان خردمند هيچ گاه ضرر خود را نمي خواهد و چه ضرري از حسادت بالاتر. ثانيا خداوند نظام جهان را بنابر حكمت بالغه خود به گونه اي قرار داده كه انسان ها از هر نظر با يكديگر متفاوت باشند. از نظر استعداد قيافه مال خانواده و ... و اين به جهت امتحان و ابتلايي است كه بايد برقرار باشد. اگر آدمي حقيقت اين مطلب را براي خود تصور نمايد و به عمق آن دست يابد آن گاه بر موقعيت ديگران رشك نخواهد برد؛ چرا كه همه اين مواهب و تفاوت ها را به جهت جريان حركت زندگي و فلسفه اي كه در وراي آن است مي داند. ثالثا توجه به معاد و نعمت ها و درجات والايي كه پرهيزكاران در قيامت و آخرت دارند آدمي را از چشم دوختن به متاع دنيا باز مي دارد. قرآن خطاب به پيامبر (ص) مي فرمايد : ولا عدن عتيك ... چشم از اين متاع ناقابل دنيوي كه به برخي داده ايم (براي امتحان) بازگير و بر اينان اندوه مخور. (سوره حجر آيه 88) اگر آدمي به حقيقت «معناي رزق ربك خير وابقي» را دريابد ديگر چشم به امكانات و برخورداري هاي اين و آن نخواهد دوخت و عمر خود را بر سر اين غصه گزاف نخواهد گذاشت. به گفته حافظ : {Sنقد عمرت ببر و غصه دنيا به گزاف # گر شب و روز در اين قصه مشكل باشي S} {Sگرچه راهيست پر از بيم زما تا بر دوست # رفتن آسان بود ارواقف منزل باشي S} {Tاما عمل:T} از نظر عملي راه هايي هست از جمله: 1- عمل بر ضد مقتضاي حسد در گفتار و كردار مانند تواضع، خيرخواهي، ، خدمت به ديگران، شاد گشتن از رسيدن خير به ديگران و ريشه كن كردن حسد از طريق نابود كردن خباثت نفساني حسادت انگيز مانند تكبر، رياست طلبي، دنيا خواهي و ... 2 - دعا در حق محسود (از صميم قلب از خداوند بخواهيد آن نعمت را براي آن شخص زيادتر بگرداند. 3 - هرگاه متنعم بودن شخصي آزارتان داد متذكر نعمتهائي شويد كه خداوند به شما داده چرا كه آن كريم هيچ فردي را محروم از همه خوبي ها نگرداند. 4 - در چنين حالتي به ياد آوريد افرادي را كه مشكلات ظاهري بيشتري نسبت به شما دارند. 5- سعي كنيد عقل خود را تقويت كنيد. در واقع اگر انسان از اين نيرو به خوبي استمداد جويد و آن را بر ديگر قواي خود حاكم ساخته و از آن پيروي كند به تدريج تقويت خواهد شد و هراندازه به آن پشت نموده و بر خلاف رهنمودهاي آن عمل نمايد به تضعيف آن پرداخته است. تقريبا همانند نيروگاه هاي اتمي كه هر اندازه بيشتر مورد استفاده و بهره برداري قرار گيرند باروري افزون تري خواهند يافت. يكي ديگر راه هاي تقويت عقل بسط معارف دين و پيروي دقيق از رهنمودهاي انبيا است. زيرا تعاليم آنان بازگشاينده گنجينه هاي خرد فراروي انسان هاست (ليثيروا لهم دفائن العقول).

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.