مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22021 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

براي اينكه جزء اصحاب امام زمان(عج) باشيم، بايد چه راهي را طي كنيم؟
راي اين كه ان شأالله در زمره اصحاب امام زمان(عج) باشيم لازم است دو سير را انجام دهيم: الف) سير نظري؛ يعني شناخت صحيح و اساسي دين و پيراستن از آنچه غيردين است. ين كار با تدبير عالمانه در قرآن و روايات مأثور از اهل بيت(ع) حاصل مي گردد. هم چنين با مطالعه دقيق و برنامه ريزي شده كتاب هايي كه اهل فن و اسلام شناسان در مورد اسلام نوشته اند (مانند كتاب هاي شهيد مطهري و علامه طباطبايي). )سير عملي؛ اين كار با تقيد به احكام ظاهري شريعت و به جا آوردن آداب انجام مي پذيرد. اهتمام به واجبات و پرهيز از محرمات بزرگترين ركن اين حركت است. عات تقوا در همه شؤون فردي و اجتماعي بزرگ ترين عامل قرب انسان به خداوند و اولياي او است. خواندن دعاي عهد در هر روز و آماده بودن واقعي براي ظهور امام مان(عج) از جمله موحبات اتصال به آن عروْالوثقي است. مسلماً كسي كه اين چنين اصحاب آن حضرت خواهد بود؛ چرا كه «من احب قوماً فهو منهم؛ كسي كه دوستدار مردمي باشد از جمله آنان محسوب خواهد شد».

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.