مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22022 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا بيماري در تخفيف گناهان نقش دارد؟
بيماري شما به هر علتي كه باشد، همين كه در آن صبر و رضا پيشه كرده و به درگاه خدا شاكر باشيد. نه تنها موجب تخفيف گناه، بلكه موجب علو درجات نيز مي باشد. از خداوند متعال سلامتي شما و خير دنيا و آخرتتان را مسألت داريم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.