مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22023 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

خيلي زود از نظر جنسي تحريك مي شوم، چگونه به غريزه جنسي خودم مسلط شوم؟
در مورد مشكلي كه در زمينه غريزه جنسي ذكر كرديد: راه حلّ اصلي غلبه بر اين مشكل ازدواج است ازدواجي آسان و در حد عقد و ان شاءاللَّه پس از فراهم شدن شرايط تشكيل خانواده دادن. اين كار شما را از آسيب ها حفظ خواهد كرد. علاوه بر فكر ازدواج بودن، بايد بدانيد كه عفاف و كنترل چشم همان گونه كه خود نوشته ايد عامل مهمّي در حفظ انسان از انحرافات است - بنابراين چشم خود را كنترل كنيد و تقواي الهي را مراعات كنيد تا خداوند راه هاي خير و سعادت را بر شما بگشايد. ضمناً اگر راهي براي ازدواج موقت برايتان وجود دارد مي توانيد از آن استفاده كنيد تا از طغيان غريزه جنسي جلوگيري كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.