مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22024 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

به عنوان بزرگتر، بنده را نصيحتي بفرماييد تا در تمام مراحل زندگي از آن بهره ببرم.
نصيحتي كه ما و شما بايد آن را به كار ببنديم و خدا توفيق آن را به همه ما عطا فرمايد، همان چيزي است كه قرآن و روايات بارها تذكر داده است و آن رعايت تقوا در همه شؤون زندگي است. تقوا؛ يعني، انجام واجبات و ترك محرمات كه اين دومي مهم تر است؛ يعني، انسان سعي كند دست، پا، زبان، شكم، غريزه جنسي و همه اعضا و جوارح، حتي فكر خودش را از آلوده شده به كارهاي خلاف و حرام بازدارد؛ البته اين كار مشكلي است، اما براي شما عزيزان جوان با توجه به خدا و توسل به اهل بيت(ع) ممكن است. اگر در جواني انسان توانست خود را بسازد و با شيطان و هواي نفس مبارزه نمايد خيلي مهم است و در نزد خداوند عالم مقام ارجمندي پيدا مي كند. چنان كه در روايتي از رسول خدا(ص) نقل شده است: «خداي تعالي به وجود جوان عبادت پيشه بر فرشتگان مي نازد و مباهات مي كند و مي فرمايد: بنگريد اين بنده مرا به خاطر من از شهوت خويش دست كشيده است»، {V(ميزان الحكمه، ج 6 ، ص 2651 ، ح 9092)V}.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.