مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22028 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

دختري كه خواستگار ندارد نيازهاي عاطفي و جنسي خودش را چگونه ارضانمايد؟
خواسته هاي شما اموري طبيعي و غريزي است. نيازهاي عاطفي و جنسي از نيرومندترين انگيزه هايي است كه در هر انساني وجود دارد و بايستي به گونه اي اصولي و صحيح ارضا گردد. ازدواج از جمله فصل هاي مهمّ زندگي است كه در پاسخ به اين نيازها طراحي نشده است. آدمي زوج آفريده شده و بدون حضور زوج آرامش نمي يابد. قرآن مجيد فرموده است: «يكي از آيات او آن است كه براي شما از جنس خودتان همسراني بيافريد تا در كنار او آرامش بيابيد و مأنوس شويد و در ميان شما رأفت و مهرباني قرار داد»، {V(روم، آيه 1)V}. بنابراين همان گونه كه خود نوشته ايد راه صحيح تأمين اين نيازها ازدواج است. اما چگونه بايد همسر مناسبي يافت. ترديددي نيست كه جوينده يابنده خواهد بود ولي در اين جستجو بايد چند موضوع را در نظر داشت: الف) هرگز در طلب همسر نبايستي از روش هايي استفاده كرد كه برخي از آن بهره مي برند (خود نمايي و...) بلكه با حفظ تقوا و حريم عفاف و درخواست از خداوند و تفويض امور به او مي توان به نتيجه رسيد. ابراز تمايل در موارد مناسب اشكالي ندارد. چنان كه دختر حضرت شعيب تمايل خود را به ازدواج با موسي(ع) پنهان نكرده و با كمال حجب و حيا تمايل خود را به پدرشان ابراز كردند. بنابراين اولاً تقوا را رعايت كنيد چرا كه خداوند وعده كرده است و كسي كه تقوا پيشه سازد خداوند راه خروجي براي مشكلات او قرار خواهد داد و او را از آن مسيري كه گمان نمي كند روزي خواهد رساند، {V(طلاق، آيه 3)V}. ب ) بر خداوند توكل كنيد و كار خود را به او واگذار كنيد و مصرانه از او حلّ مشكل خود را طلب كنيد. ج ) از توسل به اهل بيت(ع) و اولياي خداوند غافل نشويد و از آنان بخواهيد كه در اين مورد به شما دعا كنند و واسطه اي براي حلّ مشكل شما گردند. از توسل به حضرت معصومه(س) نيز غافل نشويد چرا كه به تجربه ثابت شده كه توسل به ايشان در اين موضوع (ازدواج) مؤثر بوده است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.