مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22029 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چرا با وجود اعتقاد به خدا و قيامت باز انسان مرتكب گناه مي شود؟
اعتقاد به قيامت كافي نيست، بلكه انسان بايد خوف از قيامت را در خود تقويت كند و اين جز با مطالعه پيوسته معارف دين و تلاش جدي در جهت خود سازي ممكن نيست، چون اثبات خدا نيز زمينه ترس از خدا نيست، بلكه بايد اوصاف خدا را شناخت و بيش از همه بايد با ارتباط عملي و تقويت ايمان به معرفت شهودي رسيد. دوستي و عشق خدا نيز با تقوي و عادت و ارتباط و انس دائمي با حضرت حق امكان پذير است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.