مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22031 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا بيشتر اوقات نماز صبح انسان قضا مي شود؟
علل مختلفي ممكن است براي قضا شدن نماز صبح باشد، از جمله مي توان امور ذيل را مؤثر دانست: الف) بيدار ماندن و شب نشيني تا ديروقت و ديدن فيلم ها و برنامه هايي كه اكثر آنها فايده اي براي دنيا و آخرت انسان ندارد. ب ) پرخوري و يا خوردن غذاهاي سنگين و ديرهضم. ج ) خستگي بيش از حد و مشغله هاي فكري كه اكثر افراد بدان مبتلا هستند. در هر صورت اگر انسان سعي كند زودتر استراحت كند و بدون كار ضروري تا ديروقت بيدار نماند و هميشه با طهارت بخوابد و دعاهاي وارده را هم بخواند و بالاتر از همه احساس مسؤوليت نسبت به تكليف الهي داشته باشد، پس از مدتي كه خود را عادت داد، به موقع براي نماز بيدار مي شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.