مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22040 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

براي رسيدن به درجه يقين و ملاقات با امام زمان(عج) چه كار كنيم؟
{Sهر گمان تشنه يقين است اي پسر# مي زند اندر تزايد بال و پرS} {Sچون رسد در علم پس بر پا شود# مريقين را علم او بويا شودS} {Sعلم جوياي يقين باشد بدان # وآن يقين جوياي ديد است و عيان S} آنچه در لابلاي سطور نامه شما عطش شما براي دستيابي به يقين است، اگر بر حال پهشتيان غبطه مي خوري كه خوشا بر احوالشان كه در حضور معصوم(ع) بودند به همين جهت است. جوياي يقين بودن هدفي والا است كه به دنبال آن هستي ولي بايد دانست كه هر قدر گوهر مطلوب گران قيمت تر باشد دسترسي به آن نيز دشوارتر است. خداوند به پيامبر خويش چنين فرمان مي دهد: {H{/Bوَ اُعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّي يَأْتِيَكَ اَلْيَقِينُ {w1-6w}{I15:99I}/}H}؛ {Mعبادت پروردگار را پيشه ساز تا يقين نزد تو آيدM} و امام صادق(ع) فرمود: «{Mچيزي كمتر از يقين در بين مردم تقسيم نشده است M}»، {V(تحف العقول، ص 358)V}. اما نكته اي كه در اين جا بايد بدان توجه داشت آن است كه گمان نبريم كساني كه در عهد معصومين(ع) و پيامبران بودند همگي اهل يقين بودند - اين چنين نيست - همان گونه كه گفته شد، يقين، متاعي بسيار گرانبها است و تنها معدودي از آن بهره مند بوده و هستند. اگر با صرف حضور نزد پيامبر و يا امام يقين حاصل مي شد و همه ترديدها از بين مي رفت، قاعدتاً در زمان آنها نبايد كافري باقي مي ماند و... چه بسا كه با رسيدن به حضور امام زمان(عج) نيز شك و شبهه برطرف نشود، زيرا اين جهان، جهان التباس است و همواره شك و ترديدها در آن خودنمايي خواهند كرد. اما همان گونه كه در آيه 99 سوره حجر آمده است، حركت در مسير خداوند و عبادت او هموار كننده راه يقين است. پالايش درون از رذايل و آراستن آن به فضائل و عبادت خداوند و ذكر او در همه احوال مسير به دست آوردن يقين است. تقوا؛ يعني، قدرت كنترل نفس به گونه اي كه محرمات را ترك كرده و به واجبات عمل نمايد. براي تقويت تقوا بايد در دو بعد نظري و عملي اقدام نمود. در بعد نظري با تقويت مباني عقيدتي، به ساختمان و چهارچوب عقايد استحكام بخشيد و سپس با عمل، در راسخ تر شدن آنها كوشيد. در اين زمينه مطالعه منظم كتاب هاي زير توصيه مي شود: 1- گناهان كبيره،شهيد دستغيب 2- جهان بيني اسلامي،شهيد مطهري 3- نامه ها و برنامه ها،حسن زاده آملي 4- نقطه هاي آغاز در اخلاق عملي،مهدوي كني آنچه در بعد عملي مي توان ارائه نمود آن است كه: عمل به تكاليف ديني، بهترين و كامل ترين راه براي نيل به درجه تقوا است. قرآن مجيد درباره روزه مي فرمايد: «روزه بر شما واجب شد چنان كه بر پيشينيان شما واجب گشت، باشد كه تحصيل تقوا كنيد». و در آيه ديگر فرموده است: «از صبر و نماز كمك بگيريد». تقويت ايمان و اعتقاد قلبي و عشق الهي بر آيند تقوا و پرهيزگاري است. هم چنان كه در بهاران نهال ناخشكيده شكوفه مي زند تقواي الهي، انجام واجبات، ترك محرمات و تهذيب نفس نيز بوستان دل را خرم و سرسبز نگه مي دارد و جوانه عشق الهي را در آن شكوفا مي سازد. بنابراين درگام اول بايد بر انجام واجبات و ترك گناهان استواري نمود و در گام دوم به پالودن نفس از رذايل و آراستن به فضايل پرداخت و حب دنيا و تعلقات دنيوي را از ژرفاي ضمير بيرون راند آن گاه دل كانون عشق خدا مي شود و با اخراج شيطان نفسانيت و دنيا پرستي كه خانه دل را غصب نموده صاحب خانه در آن لانه مي گزيند. ملاقات با امام زمان(عج) و ديگر اولياي الهي نياز به سنخيت با آنان دارد. به دست آوردن سنخيت با اولياي الهي نياز به تحقّق دو بُعد؛ يعني، معرفت و عمل دارد. اگر كسي خود را به اولياي الهي شبيه نمود، به لقاي آنان نيز واصل خواهد شد. {Sنوريان مرنوريان را طالبند# ناريان مرناريان را جاذبندS} نشانه تحقّق اين دو بعد، زماني است كه فرد محرمات را كاملاً ترك و به واجبات و وظايف خويش عمل نمايد. التبه نكته اي نيز در اينجا حائز اهميت است و آن اينكه گر چه ملاقات اولياي الهي هدفي والا و بس قيمتي است، ولي اگر كسي بدان نائل نشد نبايستي دچار روحيه يأس و نااميدي گردد. علاوه بر آن كه سعي در ملاقات با امام زمان و يا ديگر اولياي الهي (مانند خضر) يك وظيفه و دستور ديني نيست. آنچه وظيفه ماست تشبه به آن حضرات و پيمودن راه آنان است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.