-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2205 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

اين كه معمول است براي خريد اتومبيل در نوبت ثبت نام كرده و كارخانه علناً اعلام مي دارد به پول پرداختي شما تا زمان تحويل ماشين، فلان درصد سود تعلق مي گيرد، آيا در اين سود شبهة ربا متصور نيست؟

ربا بر دو نوع است: معاملي و قرضي.

رباي معاملي در خريد و فروش اجناسي است كه با وزن كردن صورت مي گيرد. اگر جنس به جنس خريداري شود نبايد يكي سنگين تر از ديگر باشد مثلاً اگر يك كيلو گندم به 5/1 كيلو گندم خريد و فروش بشود، معاملة ربوي است.

رباي قرضي اين است كه فردي پول يا جنسي را به ديگري قرض الحسنه بدهد به شرط اين كه اضافه پس بگيرد مثلاً صد هزار تومان به كسي قرض بدهد به شرط اين كه موقع باز پرداخت 120 هزار تومان پرداخت كند. اين را رباي قرضي مي گويند و گرفتن مقدار اضافه حرام است.

امّا در خريد اتومبيل به طريق ثبت نام و دريفات ماشين در مدت 15 ماهه، نه رباي قرضي است و نه معاملي. شركت ايران خودرو مبلغ 3 ميليون تومان دريافت مي كند. دريافت اين پول به عنوان قرض الحسنه نيست بلكه مي تواند به عنوان پيش خريد ماشين باشد و مي شود به عنوان مشاركت در توليد و سرمايه گذاري باشد يا مي تواند به صورت انواع معاملات ديگر باشد و بخشي از استفاده اي كه ايران خودرو از آن پول مي برد بر اساس قرارداد به صاحب پول و بخشي از آن مال شركت ايران خودرو مي باشد.

حساب هاي سپرده دراز مدت يا كوتاه مدت در بانك ها يا وام هايي كه بانك ها به مردم مي دهد، همين طور است و هيچ كدام به عنوان قرض الحسنه نيست تا ربا باشد بلكه به شكل يكي از معاملات شرعي و قراردادهاي طرفيني صورت مي گيرد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.