مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22070 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

از نظر اسلام انسان كامل به چه كسي اطلاق مي شود؟
انسان، موجودي است داراي استعدادها و زمينه هاي كمال بخش گوناگون و متفاوت. «انسان كامل» كسي است كه تمام جوانب و استعدادهاي كمالي خود را، به فعليت رساند و به طور موزون و هماهنگ، آنها را تا آخرين مراتب ممكن رشد و تعالي بخشد. بنابراين كسي كه به طور جامع و كامل، شخصيت خود را رشد ندهد، انساني ناقص است و از كمالات كمتري برخوردار خواهد بود. براي آگاهي بيشتر ر.ك: انسان كامل، شهيد مطهري.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.