مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22071 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

آيا مدگرايي گناه است؟
در اين باره نمي توان حكم كلي داد، زيرا مدها اقسام مختلفي دارد، بنابراين در صورتي كه مد داراي تأثير فرهنگي منفي نداشته و ترويج فرهنگ غربي و ضد اسلامي و يا موجب تشبه به كفار و عناوين محرم ديگر نشود اشكال ندارد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.