مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22072 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا مي توان براي پيشرفت هاي درسي و معنوي آقاي دكتر چمران را الگوي خودقرار داد؟
اين كه امثال شهيد چمران را الگوي خود قرار داده ايد، بسيار خوب است ولي بايد بدانيد آن شهيد والا مقام و هر انسان ره يافته ديگري، در پرتو اراده قوي، پشتكار زياد و صبر و مقاومت در برابر مشكلات و به طور تدريجي به كمالات علمي و معنوي رسيده اند نه اين كه يك شبه و به طور دفعي به اوج قله كمال رسيده باشند، بنابراين جهت رسيدن به چنين كمالاتي لازم است شناخت كافي از چگونگي پيمودن اين راه پر پيچ و خم را به دست آورد و با استمداد از خداوند متعال و توكل بر ذات بي نهايت او و الگوگيري از چنين شخصيت هاي موفقي راه را آغاز نمود. انشاءاللَّه خداوند نيز كمك و ياري مي كند. قرآن مجيد مي فرمايد: {A{/Bوَ اَلَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا{w1-6w}{I29:69I}/}A}{M؛ كسي كه در راه خداوند گام بردارد، راه هاي هدايت و روشنگري را بروي او باز مي گشاييم M}، {V(عنكبوت، آيه 69)V}. لازم به ذكر است كه هر چند الگوگيري از چنين افرادي خوب و مفيد است ولي نبايد انتظار داشته باشيد كه دقيقاً مثل آنها شويد، زيرا انسان ها با همديگر متفاوت اند و از نقاط ضعف و قوت متفاوتي برخوردارند. شرايط و امكانات يكساني ندارند. هر انساني از ذوق و سليقه خاصي برخوردار است. پس صرف اين كه با فردي هم رشته هستيد نمي توانيد نتيجه گيري كنيد كه در تمام اوصاف و درجات علمي و معنوي بايد يا مي توان مثل او بود. بلكه بايد به توانمندي هاي خودتان توجه كنيد و تا آنجا كه امكانات و شرايط گوناگون محيطي و خانوادگي و تحصيلي و... اجازه مي دهد با اراده اي جدي و پشتكار زياد و توكل بر خداوند متعال در پي رسيدن به اهداف و آرمان هاي دست يافتني براي خود باشيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.