مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22075 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چگونه مي توان فردي را از ارتكاب گناه بازداشت؟
از آنجا كه شخص مورد نظر غير از شما است و در واقع خود گزارش دهنده نيست لذا اطلاعات ريز و دقيقي كه لازمه يك مشاوره تشخيصي است در اختيار ما قرار نگرفته است تا بتوانيم شما را بطور كامل راهنمايي كنيم اما در محدوده اي كه وظيفه شما است چند نكته را متذكر مي گرديم: 1- هرگز نبايد از رحمت الهي نااميد و مأيوس شد، چه لطف و رحمت الهي بر عذاب او برتري و سبقت گرفته است، لذا كافي است با پشيماني از گذشته و تصميم قطعي بر ترك آن عمل براي هميشه باب رحمت الهي را به روي خود گشود. زيرا خداوند هيچ كس را نااميد و رها نمي سازد و خود او ما را به پرهيز از يأس دعوت مي كند، بلكه يأس از رحمت خداوند خود بزرگ ترين گناه شمرده شده است بنابراين هرگز از رحمت خداوند نااميد نباشيد كه خداوند حتي بعد از توبه گناهان را به حسنه و كار خير تبديل مي سازد. 2- لازم نيست مادرتان را از اين عمل آگاه سازيد چه بيان گناه خود گناهي ديگر است و از طرفي آبروي ديگران ريخته مي شود. علاوه بر اين باعث تشويش خاطر وي شده و به ماجرا دامن مي زند كه هيچ يك پسنديده نيست لذا شخصاً با بكارگيري دستورالعمل هاي زير وي را از آن عمل بازداريد: 1- ارشاد به روزه گرفتن. 2- ارشاد به ورزش نمودن. 3- تنها نباشند. 4- بيدار در رختخواب نباشند. 5- به محض بيدار شدن از رختخواب خارج شوند. 6- به محض ورود فكر اين عمل به ذهن، خود را مشغول كار ديگري سازند. 7- پيامدهاي منفي آن عمل مانند اضطراب، كم شدن نور چشم و ... را گوشزد كنيد. 8- از محيطهاي شهوت زا و غذاهاي شهوت آفرين پرهيز دهيد. 3- با بكارگيري امور زير افكار خودكشي را از او سلب سازيد: به او هشدار دهيد كه: الف) خودكشي آغاز رهايي نيست، اوّل گرفتاري است. ب) آبروي ديگران در خطر است و چه بسا نزديكان شما مورد تهمت واقع شده و زمينه يك دردسر طولاني فراهم گردد. ج) گناه موجب عذاب موقت مي شود و خودكشي عذاب ابدي را بدنبال دارد. فرد عاقل از باران به ناودان پناه نمي برد. د) مأيوس از رحمت خداوند نباشيد كه يأس سرآغاز هرگناه كوچك و بزرگ است و لذا او را به اميدواري دعوت كنيد. ه) دعا و قرآن بخوانيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.