مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22076 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

ثبات عقيده چگونه به دست مي آيد؟
ثبات عقيده، در پرتو معرفت و عمل حاصل مي گردد. اگر مباني معرفتي تكميل گردد زمينه هاي ثبات عقيده فراهم مي شود اعتقاد سالم و آبياري آن با عمل صالح بر استواري عقيده مي افزايد. تلاوت قرآن و تدبر در معاني آن براي اين منظور بسيار كارساز است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.