مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22078 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

راه هاي كنترل فكر را بيان فرماييد؟
كنترل افكار(خواطر) راه هاي متعددي دارد ولي نبايد پنداشت كه با اولين گام همه چيز درست مي شود. بلكه كسي كه مي خواهد زمام افكار خويش را به كف گيرد بايد با تمام توان به خودسازي بپردازد و با جديت اين راه را دنبال نموده تا تدريجا به سمت هدف نزديك گردد: {T1- راه دل و عشق:T} ذهن و فكر انسان همواره متوجه چيزي است كه به آن عشق مي ورزد چنان كه عاشق آني از فكر معشوق خود بيرون نمي رود. اين كه مثلا ما هميشه در نمازهاي خود به ياد ديگر مسائل مي افتيم به جهت تعلق نفس به آنها و عدم آشنايي با محبوب حقيقي است. ليكن عاشق دلباخته ذات جميل علي الاطلاق درهمه حال به ياد خداست چنان كه گويي هميشه درنماز است. پس بايد دل را از تعلق به كثرات پالاييد و منزلگه عشق ربوبي ساخت تا انديشه نيز بدان سوي توجه يابد. {T2- ضبط قوه خيال:T} پرنده لجام گسيخته خيال چون چكاوكي است كه هر دم بر سرشاخساري نشسته و بزودي به شاخه ديگر پرواز مي نمايد. از اين رو افكار انسان خود ناساخته قرار و آرامي ندارد. آن گاه اگر آدمي با دقت در كنترل آن بكوشد يعني همواره از آن مراقبت نموده و هرگاه به اين سوي و آن سوي گريخت بلافاصله آن را به امور شريفه متوجه گرداند كم كم رام و مطيع مي گردد. {T3- انس دادن ذهن:T} با داشتن برنامه منظم و پيوسته مي توان ذهن را به سمت خاصي جهت داد؛ مثلا با برنامه هاي منظم همه روزه دعا و قرآن با توجه مطالعه كتبي پيرامون اخلاق، معاد، خداشناسي، عواقب گناه و حداقل روزي يك ساعت شركت منظم و پيوسته در مجالس ديني. براي آگاهي بيشتر ر.ك: آداب الصلوه يا پرواز در ملكوت امام خميني. فكر كردن به كارهاي حرام و شهوت انگيز، خود به خود حرام نيست، اما اين ضررها را در پي دارد. 1- نفس و روح را تيره مي كند و در روايات به دود تشبيه شده كه اگر چه مانند آتش سوزاننده نيست، اما اتاق را سياه و تيره مي كند. فكر گناه نيز مثل دود قلب و روح را سياه و تيره مي كند. 2- فكر گناه زمينه آلودگي را در انسان فراهم مي كند و شيطان با توجه به نفوذي كه در انسان دارد، با ايجاد وسوسه هاي ناپاك، او را به گناه آلوده مي كند. پس انديشه گناه يكي از دام هاي شيطان است و بايد براي مصون ماندن از آثار و عواقب وخيم آن از چنين انديشه هايي خودداري كرد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.