مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22082 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

چگونه افرادي كه مبتلا به گناه خودارضايي هستند را ارشاد كنيم؟
اگر واقعاً از پرداخت كفاره روزه به فقرا و هم چنين گرفتن روزه براي كفاره ناتوان است، بايد هر مقدار كه مي تواند به فقرا كفاره دهد (و كفاره اين است كه به هر فقير 10 سير گندم، جو، نان يا برنج و امثال اينها و يا پول يكي از اينها را براي هر روز بابت كفاره بپردازد. ولي اگر پول مي دهد بايد به فقير بگويد كه با اين پول طعام تهيه كند. يعني، او را وكيل در خريد طعام نمايد و بهتر است براي اين كار از كميته امداد امام كمك بگيرند) و اگر اين كار هم در توان نيست، براي هر روز 18 روز پي درپي روزه بگيرد و اگر اين هم ممكن نيست، بايد استغفار نمايد و توبه واقعي نموده از صميم دل از خدا طلب آمرزش نمايد، اگر چه يك مرتبه از صميم دل بگويد «استغفراللَّه» لكن اگر بعداً قدرت بر كفاره پيدا كرد، احتياطاً كفاره را بدهد، {V(توضيح المسائل مراجع، ج 1، ص 871)V}.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.