مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22084 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

سركوب كردن غريزه جنسي به چه معناست؟
سركوب غريزه جنسي به اين معناست كه اين غريزه به طور كلي ناديده گرفته شود و نيازهاي جنسي انكار گردد و با آن مقابله شود مانند اقداماتي كه بعضي از مرتاضان هندي انجام مي دهند و علاوه بر اينكه غريزه جنسي و نيازهاي آن را ناديده مي گيرند حتي كارهايي انجام مي دهند كه به نوعي عقيم شدن منتهي مي گردد و يا در مذهب كاتوليك غريزه جنسي و ارضاي آن پليد و دنيوي و شيطاني انگاشته و ازدواج را براي راهبان و روحانيان خود ممنوع مي نمايند. چنين سركوب جنسي در ميان مسلمانان وجود ندارد. آنچه در بين مسلمانان به چشم مي خورد كنترل غريزه جنسي است كه گذشته از ايفاي وظايف و دستورات ديني و آثار و نتايج اخروي و طاعت حق تعالي، در دنيا نيز براي آنان بهداشت جنسي و زندگي گرم خانوادگي و بهداشت نسل و آرامش اجتماعي به همراه دارد. در مقابل افراطِ سركوبِ جنسي افراطِ بي بندوباريِ جنسي است كه آثار سوء آن بر كسي پوشيده نيست. اين مقدار كنترل جنسي كه آدمي تا قبل از ازدواج از تماس و معاشرت با جنس مخالف و عشق ورزيدن و دوست داشتن افرادي از جنس مخالف خودداري كند مضرّ به غريزه جنسي نمي باشد. البته اگر كسي احساس مي كند كه نياز به ازدواج دارد چنانچه شرايط ازدواج براي او مهيا باشد بهتر است زودتر ازدواج كند. اگر شرايط ازدواج براي او فراهم نباشد بهتر است از شعله ور ساختن غريزه جنسي و تحريك و تهييج آن خودداري نمايد. اگر شخصي از ازدواج اجتناب كند و يا پس از ازدواج از مباشرت سالم و شرعي با همسر خود اجتناب نمايد، مي توان گفت او در حال سركوب غريزه جنسي است. اين روش نتايج سويي در پي دارد: 1- پيدايش اختلاف خانوادگي. 2- گسترش فساد به جهت عدم پاسخ گويي مشروع به نياز طرف مقابل. 3- به طور عادي نيز اخلال در مكانيزم طبيعي بدن براي تن و روان مشكل مي آفريند و خداوند ما را طوري خلق نموده است كه نيازمند به ازدواج و ارتباط سالم جنسي با همسر در داخل زندگي خانوادگي و زناشويي مي باشيم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.