مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22091 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

براي غلبه بر نيازهاي جنسي چه كارهايي را بايد انجام دهيم؟
براي اين كار اموري را يادآوري مي كنيم: 1- با دوستان پاك و با تقوا رفاقت كنيد. 2- از دوستاني كه حريم و حدود الهي را مي شكنند به شدت پرهيز كنيد. 3- در مجالس دعا و محافل موعظه و نماز جماعت شركت كنيد. 4- پرخوري و نيز از خوردن غذاهاي چرب و پرانرژي و تحريك كننده پرهيز كنيد. 5- از مشاهده صحنه هاي مهيج و تحريك كننده دوري كنيد و حتي فكر آن را ننماييد. 6- ورزش را در برنامه منظم و روزانه خود قرار دهيد. 7- سعي كنيد هيچ گاه تنها نشويد. 8- برنامه منظم مطالعاتي براي خود قرار دهيد و سعي كنيد فرصت هاي خود را با تفكر و مطالعه مناسب پر كنيد. 9- هفته اي يكي دو روز، روزه بگيريد. مشكلي كه مطرح فرموده ايد مسأله اي بسياراساسي است كه ميليون ها جوان جامعه ما گرفتار آنند. راه حل نهايي آن چيزي جز ازدواج نيست. در بعد فردي پيشنهاد ما به شما اين است كه با مشورت خانواده خود فرد مناسبي را شناسايي و در صورت قبول وي را عقد كرده و ازدواج را تا حدود دو سال به تأخير بيندازيد. اين مسأله باعث مي شود كه در حال حاضر گرفتار مخارج سنگين ازدواج نشويد و در عين حال از مزاياي شيرين دوران نامزدي - كه بهترين ايام زندگي است - برخوردار شويد. افزون بر آن در اين مدت پختگي بيشتري براي تشكيل خانواده كسب نموده و كم كم مي توانيد در كنار درس كاري نيز دست و پا كنيد و براي تشكيل يك زندگي ساده و ابتدايي آماده شويد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.