مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22094 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

آيا احترام به والدين شرط هم دارد؟
پدر و مادر و فرزندان از نظر اسلام هر كدام حقوقي نسبت به يكديگر دارند كه اگر رعايت نكنند شرعاً مسؤول هستند وظيفه پدر و مادر عبارت است از: 1- تربيت صحيح فرزندان و راهنمايي آنان به وظايف ديني واجتماعي و...، 2- انتخاب نام خوب براي آنها، 3- تعليم و تعلم آنها مخصوصاً آشنا كردن آنان با قرآن، 4- فراهم نمودن مخارج معمولي زندگي فرزندان در حد توان. وظيفه فرزندان نيز عبارت است از؛ احترام به پدر و مادر و تواضع در مقابل آنها و قدرداني از زحمات آنان. حال اگر هر كدام از اين ها وظيفه خود را انجام نداد، سبب نمي شود كه ديگري هم انجام وظيفه نكند. بنابراين اگر فرضاً پدر و مادر شما وظيفه يشان را نسبت به شما انجام نداده باشند، اين دليل نمي شود كه شما نسبت به آنها بي احترامي كنيد و در انجام وظايف خود كوتاهي نماييد. مسأله احترام به پدر و مادر از احكام نوراني اسلام است. فرزند در هر رتبه و مقامي كه باشد و پدر و مادر او صاحب هر مسلك و مرامي باشند، وظيفه فرزند احسان به پدر و مادر و خوش رفتاري با آنان است. خداوند متعال در چهار آيه قرآن، پس از دعوت مردم به عبادت خويش، آنان را به احسان و نيكي به پدر و مادر فرمان داده است، و در سه آيه ديگر سفارش به احسان به پدر و مادر نموده است. بقره ، آيه 83نساء ، آيه 36انعام ، آيه 151اسراء ، آيه 23 عنكبوت ، آيه 8لقمان ، آيه 14احقاف ، آيه 15 در سوره اسراء فرموده است: «و خداي تو حكم فرموده كه جز او هيچ كس را نپرستيد و درباره پدر و مادر نيكويي كنيد و اگر يكي يا هر دو پير و سالخورده شوند، كلمه اي كه آنان را رنجيده خاطر كند بر زبان نياوريد و كمترين آزاري به آنها نرسانيد و با ايشان با اكرام و احترام سخن بگوييد و همواره بال و پر تواضع و تكريم را با كمال مهرباني نزدشان بگستران و بگو: پرودگارا ! همانگونه كه پدر و مادر مرا از كودكي به مهرباني بپروردند، تو در حق آنها رحمت و مهرباني فرما». و در سوره لقمان فرموده است: «... شكر من و شكر پدر و مادرت را به جاي آور ... و اگر آنها تو را به شرك دعوت كردند، در اين صورت از آنان اطاعت مكن، ولي در دنيا با آنها به حسن خلق مصاحبت كن». با توجه به آيات قرآن، تصور نمي كنيم هيچ ابهامي در مورد وظيفه شما نسبت به پدر و مادرتان وجود داشته باشد. البته آن جا كه بخواهند شما را به معصيتي وادار كنند و يا شما را به آن فرا خوانند، نبايد از آنان اطاعت كنيد. اما در عين حال مخالفت و سرپيچي از فرمان هاي ايشان در اين موارد، نبايد با رفتار تند خشونت بار و اهانت آميز همراه باشد. برخورد با پدر و مادر اثر وضعي دارد يعني نيكي و احسان به آنان و يا بدي و جسارت به آنان در همين زندگي دنيوي عكس العمل خواهد داشت چه رسد به آخرت كه به طور قطع ثواب و عقابي مهمتر از اين دنيا در پي دارد. حرمت پدر و مادر سنتي است كه اگر حفظ شود فرزندان شما نيز با شما چنين خواهند كرد. امام صادق(ع) مي فرمايد: {Hبرّوا آباءكم يبركم ابناؤكم H}{M؛ به پدران خود نيكي كنيد تا فرزندان شما نيز به شما نيكي كنندM}، {V(بحارالانوار، ج 74، ص 65)V}. مشخص است كه نظر خاصي به پدر نيست و والدين منظور است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.