مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22097 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

چرا خداوند بعضي حاجات انسان را به سرعت اجابت مي كند و بعضي ها رااجابت نمي كند؟
اين كه خداوند متعال بعضي حاجات انسان را سريعاً اجابت مي كند و بعضي را مدتها بعد از دعاي انسان برآورده مي سازد، علل گوناگوني مي تواند داشته باشد كه به بعضي از آنها اشاره مي كنيم: {T1. غفلت قلب:T} دعا يعني درخواست از خداي متعال براي برآورده ساختن حاجتي و طبيعي است كه اين ارتباط در صورتي مؤثر واقع مي شود كه فقط ظاهر دعا مورد توجه نباشد بلكه در باطن انسان توجه به خدا و تضرع به پيشگاه او شكل بگيرد و انسان فقط خدا را مؤثر در امور بداند. رسول اكرم(ص) مي فرمايد: {Hاعلموا ان الله لا يقبل دعاءً عن قلب غافل H}{M؛ بدانيد كه خداوند دعائي كه از قلب غافل برخاسته باشد قبول نمي كندM}، {V(ميزان الحكمه ،ج 2، ص 875)V}. همچنين گناهان زياد كه منجر به قساوت و سنگدلي مي شدند از عوامل ديگر عدم استجابت دعا مي باشد. امام صادق(ع) مي فرمايد: {Hان الله لا يستجيب دعاءً بظهر قلب قاس H}{M؛ خداوند دعايي كه از قلب قسي برخاسته باشد اجابت نمي كندM}، {V(ميزان الحكمه، ج 3، ص 875)V}. {T2. انجام گناه:T} هر گناهي مي تواند مانعي در راه استجابت دعا باشد. امام باقر(ع) مي فرمايد: گاهي بنده از خداوند حاجتي را درخواست مي كند. پس اراده الهي بر تأمين حاجت بنده اش در زماني كوتاه يا طولاني قرار مي گيرد. پس از آن بنده گناهي مي كند و خداوند متعال به فرشته مأمور تأمين حاجت او مي گويد، حاجتش را برنياور و او را از آن محروم كن، چرا كه او خشم مرا برانگيخت و مستحق محروميت از من گشت، {V(ميزان الحكمه، ج 2، ص 875)V}. در واقع خداي متعال اين گونه بندگان خود را تأديب و تربيت مي كند تا از راه خطا بازگشته و مسير صحيح هدايت الهي را در زندگي خود انتخاب كنند. {T3. منافات داشتن با حكمت الهي:T} خداي متعال بر اساس حكمت خود اين عالم را طبق قوانين خاص اداره مي كند و هيچگاه، اين قوانين را نقض نمي كند بنابراين استجابت دعا بايد از كانال قوانين و سنن الهي جريان يابد و اگر دعايي نقض كننده اين مطلب باشد مستجاب نمي شود. زيرا خداي متعال فقط كريم نيست بلكه حكيم نيز هست و هيچ صفتي از صفات او صفت ديگرش را نقض نمي كند. امام علي(ع) مي فرمايد: {Hان الله سبحانه لا ينقض حكمته فلذلك لا يقع الاجابة في كل دعوةH}{M؛ خداوند سبحان حكمت خويش را نقض نمي كند بنابراين هر دعايي را مستجاب نمي سازدM}، {V(ميزان الحكمة، ج 2، ص 876)V}. {T4. انجام كار نيك:T} همانطور كه گناه مانع استجابت دعاست و سبب محروميت از لطف الهي است. انجام كار نيك سبب استجابت دعا مي گردد. و طبيعي است كه هر قدر اعمال نيك انسان زيادتر باشد لطف الهي به او بيشتر است به خصوص بعضي اعمال كه بسيار در اين زمينه مؤثر هستند و عامل ايجاد ارتباط انسان با خدا مي باشند مانند نماز كه دريچه ملكوت را بر روي انسان باز مي كند و زمينه ساز استجابت دعا مي گردد. بنابراين بعد از هر نمازي مي توان به استجابت دعايي اميدوار بود. پيامبر اسلام(ص) مي فرمايد: {Hمن ادّي فريضة فله عندالله دعوة مستجابةH}{M؛ هر كس نماز واجبي را بجا آورد نزد خدا دعايي مستجاب خواهد داشت M}، {V(ميزان الحكمة، ج 2، ص 880)V}. {T5. اصرار در دعا:T} يكي از عواملي كه سبب استجابت دعا مي گردد اصرار در دعا مي باشد. خداي متعال بنا به دلائلي گاهي اوقات دعاي بنده خويش را سريعاً ا جابت نمي كند حال يا به علت گناهي كه انجام داده و بايد توبه كند و يا به علت عدم وجود شرايط لازم و نياز به فرصت براي استجابت دعا از مجراي طبيعي و يا به جهت اين كه خداي متعال مي خواهد بنده اش ارتباط خود را با او بيش تر كند و به درگاه او توجه زيادتر داشته باشد بنابراين اصرار در دعا خود مي تواند عاملي در استجابت دعا محسوب شود. و خود اصرار ورزيدن در دعا موجب خوشنودي خداوند متعال است. امام باقر(ع) مي فرمايد: {Hان الله عزوجل كره الحاح الناس بعضهم علي بعض في المسأله و أحب ذلك لنفسه H}{M؛ بدرستي كه خداوند متعال كراهت دارد از اصرار مردم نسبت به يكديگر براي اداي حاجات در حالي كه آن را براي خود دوست داردM}، {V(ميزان الحكمه، ج 2، ص 880)V}. و نيز مي فرمايد: {Hوالله لايلحّ عبد مؤمن علي الله عزوجل في حاجة الا قضاها له H}{M؛ به خدا قسم اصرار نمي ورزد بنده مؤمن بر خداوند متعال براي حاجتي مگر اين كه آن را برآورده مي سازدM}، {V(ميزان الحكمة، ج 2، ص 880)V}. رسول اكرم(ص) مي فرمايد: {Hان الله يحب السائل H}{M؛ خداي متعال درخواست كننده را دوست داردM}، {V(ميزان الحكمه، ج 2، ص 880)V}. بنابراين اصرار در دعا به پيشگاه الهي گذشته از اينكه موجب برآورده شدن حاجت مي شود. في نفسه امري مطلوب و مورد عنايت خداوند متعال مي باشد بدين جهت هيچگاه نبايد از تأخير در استجابت دعا دلگير و نا اميد شويم. پيامبر اسلام(ص) مي فرمايد: {Hرحم الله عبداً طلب من الله عزوجل حاجة فالّح في الدعاء استجيب له او لم يستجيب H}{M؛ خدا رحمت كند بنده اي را كه از خداوند متعال حاجتي را درخواست كند و بر آن اصرار بورزد. چه حاجتش برآورده شود و چه برآورده نگرددM}، {V(ميزان الحكمه، ج 2، ص 880)V}. {T6. عجله نداشتن در اجابت دعا:T} انسان وقتي خواسته اي دارد مي خواهد هر چه زودتر به آن برسد اما گاهي صلاح او در آن نيست و يا شرايطش فراهم نشده است و با مدتي صبر و تأمل به خواسته خود خواهد رسيد. اما بي تابي و عدم شكيبايي گاهي سبب نااميدي مي شود و مانعي براي رسيدن به خواسته هاي مورد نظر مي باشد. بدين جهت بهتر است همراه با اصرار در دعا، عجله بيش از حد نداشته باشيم. آنچه كه وظيفه ايشان است دعا كردن و اميدوار بودن است و آنچه كه بر عهده خداوند است اجابت است بنابراين در آنچه كه به خداوند مربوط مي شود مداخله نكنيم كه درغير اين صورت به زيان ما تمام خواهد شد و مانعي براي وصول رحمت الهي خواهد گشت. امام صادق(ع) فرمود: هميشه مؤمن در خير و آسايش است تا هنگامي كه عجله نكند. در غير اين صورت نااميد مي شود و دعا را ترك مي كند. از امام(ع) پرسيده شد: چگونه عجله مي كند! امام مي فرمايد: مي گويد از فلان زمان دعا كردم اما اجابت نشده است، {V(ميزان الحكمة، ج 2، ص 881)V}. بنابراين بايد اميد فراوان داشت و اصرار در دعا نيز ورزيد اما عجله نبايد داشت كه خود مانع تحقق استجابت دعا مي باشد. امام صادق(ع) مي فرمايد: {Hان العبد اذا دعا لم يزل الله تبارك و تعالي في حاجته ما لم يستعجل H}{M؛ به درستي كه بنده هنگامي كه دعا مي كند خداوند متعال در صدد برآورده ساختن حاجت اوست تا زماني كه او عجله نكندM}. اما اينكه از چگونه به اجرا درآوردن توكل پرسيده بوديد بايد گفت كه توكل در عمل يك انسان مؤمن اين گونه متجلي مي شود كه پس از انجام وظايفش و آنچه كه از دست او بر مي آيد آنچه را كه از توان او خارج است و به مقدّرات الهي مربوط مي شود به خداوند متعال واگذار مي كند. بنابراين انسان متوكل بدون اينكه در انجام وظايفش كوتاهي كند امور خارج از توان خود را به خدا واگذار مي كند و مطمئن است كه خداي متعال در مورد او هر چه به صلاح او باشد اجرا خواهد كرد. بنابراين پس از دعا و انجام وظايف خود و ايجاد شرايط استجابت دعا، ديگر اضطراب و نگراني به خود راه نمي دهد زيرا آنچه به او مربوط مي شده است به بهترين صورتي انجام داده است و مطمئن است آنچه به خداوند متعال مربوط مي شود به بهترين وجهي انجام خواهد شد. بنابراين از آرامش برخوردار خواهد شد. اميدواريم در مورد شما نيز چنين شود. اميدواريم نكات مطرح شده شما را با برخي از علل تأخير استجابت دعا و حكمت آن آشنا ساخته باشد و در چنين مواقعي صبر و حوصله و اميد شما را افزايش دهد. {T7. عدم مصلحت:T} در ضمن شمارش علل گوناگوني كه باعث مي شود حاجات انسان سريعاً اجابت نشود، يكي از مهمترين آن علّتها اين است كه گاهي اوقات انسان از خداوند چيزهايي را درخواست مي نمايد و فكر مي كند اجابت آن به نفع او مي باشد حال آن كه در واقع اجابت آن درخواست به ضرر اوست. اين حرف، اشاره به آيه 216 سوره بقره دارد كه مي فرمايد: {A{/Bعَسي أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسي أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ {w9-25w}{I2:216I}/}...A}{M؛ چه بسا چيزي را خوش نداشته باشيد حال آنكه خير شما در آن است و يا چيزي را دوست داشته باشيد، حال آنكه شرّ شما در آن است...M}. و همه اين ها به خاطر جهل و يا محدوديت هايي است كه در انسان وجود دارد. در پايان به عنوان حُسن ختام نامه، شرايط و آداب استجابت دعا كه در روايات به آنها اشاره شده، ذكر مي كنيم. از جمله: 1. گفتن {Hبسم الله الرحمن الرحيم H} در ابتدا 2. فرستادن صلوات 3 - 1 بار حداقل 3. توسّل به پيامبر(ص) و ائمه معصوم(ع) مخصوصاً با اين ذكر: {Hالهي بحقّ الزّهرا و ابيها و بعلها و بنيها و السّرّ المستودع فيهاH}{M؛ خدايا ترا به حقّ زهرا(ع) و پدر بزرگوارش و شوهر گراميش و فرزندان نازنين ش و راز به وديعه نهاده شده در او يعني امام زمان(ع)، قسم مي دهم)M}. 4. بيان درخواست و حاجات. 5. گفتن آمين يا ربّ العالمين.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.