مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22099 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

اگر فردي از گناهانش پشيمان شود بدون اينكه توبه نمايد آيا گناهان اوبخشيده مي شود؟
حقيقت توبه و استغفار، پشيماني از گناه گذاشته و عزم و تصميم بر عدم ارتكاب آن در آينده است و اگر اين حالت براي كسي پيش آمد، اين نشانه توبه واقعي است و پذيرفته شدن توبه واقعي حتمي مي باشد. ليكن خيلي مهم است كه انسان استغفار و طلب بخشش از خداوند نيز بكند. نكته ديگر اين كه در برخي از موارد ممكن است خداوند بدون توبه نيز گناهي را بيامرزد، ولي با توجه خداوند لطف و عنايت بيشتري مي كند و موجب تقرب بيشتر بنده به خدا مي شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.