مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22100 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

آيا براي توبه كردن فرد بايد حق الناس وحق الله و حق النفس را به طور كامل ادا نمايد؟
گناهاني كه فقط از حقوق خداوند است، چنانچه قضا و كفاره داشته باشد - مانند نماز، روزه و حج - انسان بايد علاوه بر توبه و تصميم بر ترك، قضاي آنها را نيز به جا آورد و كفاره آنها را بپردازد و آنهايي كه قضا و كفاره ندارد - مثل دروغ و استمنا و ... - فقط توبه و استغفار كافي است. در گناهاني نيز كه در آنها حقوق مردم پايمال شده - مثل دزدي و از بين بردن اموال مردم يا قتل و جرح ديگران و ... - علاوه بر توبه و پشيماني بايد رضايت صاحبان حق را با پرداخت غرامت يا حلاليت گرفتن حاصل كرد. در هر صورت مسأله قضاي واجبات و اداي حقوق مردم وظيفه ديگري است و غير از مسأله توبه مي باشد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.