مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22101 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

حق النفس چيست و براي اداي آن چه بايد كرد؟
حق النفس شامل وظائفي است كه انسان نسبت به خويش دارد، و به تعبير ديگري حدود روابط انسان با دنياي درون را مشخص مي كند. از زبان حضرت امام سجاد(ع) حق نفس اين گونه بيان شده است: «و اما حقي كه نفس تو بر تو دارد اين است كه نيروهاي خود را تنها در راه پيروي از روش خدايي به كارگيري و در آخرين حد تواناييد وجود خود را به كمال برساني تا تنها مطيع خداوند باشد و نسبت به هر يك از اعضاي خودت كه خدا آنها را وسيله كمال و پيشرفت تو قرار داده است، حق آنها را ادا كني و از خداوند در اين راه ياري بطلبي».

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.