مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22154 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:34

چرا جوانان به عالم ملكوت و عالم قدس نزديك ترند؟
حقيقت ما روح و نفس ماست كه از روح خدا بوده و قبل از نزول و هبوط از قدس و طهارت برخوردار بوده است و با تنزل و عبور از منازل و عوالم به حجاب هايي محجوب گشته و آلودگي هايي كه خاصيت منازل و عوالم گوناگون بوده است بر آن عارض مي گردد و بدتر از آن وقتي كه روح در بدن مادي جلوه كرد، با تجلي در بدن و تعلق به آن در مضيق ماده و طبيعت قرار گرفته است. اين روح اگر با تعلقات مادي و آلودگي ها و ناپاكي ها كه از گناهان و ترك واجبات و انجام محرمات نشأت مي گيرد، از حقيقت خود بيشتر دور گردد، از سنخيت عالم خود كه عالم قدس و ملكوت بوده فاصله بيشتر مي گيرد. در اين باب نگا: مقالات، استاد محمد شجاعي، سروش تهران، چاپ اول، 1367، ج 1، صص 60 - 40 و صص 98 - 63. از آنجا كه جوانان در اوان تكليف قرار گرفته و هنوز روحشان مكدر به گناهان و تعلقات نگشته است از قداست و طهارت خاصي برخوردارند، ازاين رو مي توان گفت آنان به موطن اصلي خويش كه همان عالم ملكوت و طهارت و قداست مي باشد، نزديك ترند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.